Recuperacions Navarro Indústria Veinat De Bruguera Girona
RAEE
(Elèctrics / Electrònics)
Ordinadors, petit i gran electrodomèstic, dispositius electrònics o neveres, entre d'altres, són alguns dels materials dels residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) que processem.


VEURE ALTRES RESIDUS