Recuperacions Marcel Navarro i fills SL
21/04/18
Llagostera (Girona)
Tel: 972 831056 / 972 831500
admin@recuperacionsnavarro.com

Serveis

Solucions per a la gestió de tot tipus de residus

 

Destrucció d’arxius (Trituració i destrucció d’arxius)

 documents

 

 

 

 

 

 

Combustible Sòlid Recuperat (CSR)

 

Multicapa

 

Recollida selectiva (de cartró, paper, ferralla, metall, vidre, plàstic…)

selectiva

 

 

 

 

 

 

 

Contenidors i transport de residus

- Camions grua

- Premses

- Compactadors

- Gàbies

- Guardioles i deixalleries

transport

Gestió de residus especials (Desguassos especials)

especials

 

Neteja viària

netejaviaria

Legalització de residus

 

Valorització

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Recuperacions Marcel Navarro i Fills SL
Veinat Bruguera Alta,23, 17240-Llagostera (Girona)
Tel: 972 831056 / 972 831500 Fax: 972 831579