Recuperacions Navarro Indústria Veinat De Bruguera Girona
Des de 1963,
al servei de la societat i el medi ambient
Recuperacions Navarro Indústria Veinat De Bruguera Girona
Gestionem residus,
tenim cura del medi ambient
Recuperacions Navarro Indústria Veinat De Bruguera Girona
Descobreix la nostra
gamma de contenidors
Recuperacions Navarro Indústria Veinat De Bruguera Girona
Servei al sector industrial
i al petit comerçRecuperacions Navarro disposa de tots els mitjans necessaris per oferir un servei complet per a la gestió integral de residus, gestió de residus no perillosos, gestió de residus perillosos, recollida de residus, recollida d'escombraries, recollida selectiva de residus, separació de residus, transport de residus i tractament dels mateixos per al seu posterior reciclat.

Els nostres serveis es focalitzen en qualsevol empresa, organització o particular que pugui generar residus, ja siguin aquests residus domèstics, residus comercials, residus industrials, residus orgànics o residus perillosos.

Recuperacions Navarro ofereix serveis de lloguer de contenidors a qualsevol punt d'Espanya, contenidors de reciclatge, contenidors per a residus, contenidors d'obra, contenidors de runes, contenidors de residus perillosos i contenidors de residus industrials, la destinació final dels quals, sigui una planta de reciclatge.

ÀMPLIA FLOTA DE VEHICLES

Disposem d'una àmplia flota de vehicles per a la recol·lecció de qualsevol tipus de residu.

MÉS INFORMACIÓ